Yhteystiedot:
Yrittäjä ja Urheilutiedon päätoimittaja
Mikko Korvenkari
Humalistontie 6 a
04130 Sipoo
+35840719 9380
mikko.korvenkari@gmail.com
www.urheilutieto.fi
www.korvenkarimedia.fi